Stand van zaken Hoog risico rassen

Stand van zaken Hoog risico rassen

Stand van zaken Hoog risico rassen

Op 9 november heeft minister Schouten een brief gestuurd naar der Staten-Generaal over de stand van zaken omtrent de hoog risico honden.

Onderstaand een samenvatting van de brief.

Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een houdverbod op te leggen aan eigenaren van honden. Ophitsen van honden wordt een misdrijf en er komt een mogelijkheid een educatieve maatregel op te leggen aan eigenaren die uit onwetendheid het welzijn van de hond schaden. Kortom de straffen voor mishandeling, zowel fysiek als geestelijk worden hoger. Daarbij krijgen de Gemeente en justitie meer mogelijkheden om in te grijpen.

De minister erkend de genetische achtergrond van de hond maar zegt tegelijk dat het ontwikkelen van een risico hond grotendeels afhankelijk is van de omgeving waarin de hond opgroeit.

Uit de brief blijkt dan ook niet dat er plannen liggen voor een houdverbod voor bepaalde rassen.

Er komt een lijst van hoog-risico honden. Deze lijst zal gebaseerd zijn op de genetische karakteristieken van een ras. Het ligt in de lijn van verwachting dat de nieuwe lijst grotendeels overeenkomt met de lijst die de RDA heeft gemaakt. Ik denk zelfs dat we rekening moeten houden met een uitbreiding van deze lijst.

Er wordt een risicobeoordelingstest ontwikkeld. Hoewel er nog enige onduidelijkheid is over de uiteindelijk precieze uitvoering, zal het waarschijnlijk verplicht worden een soort gedragstest af te leggen voordat er gefokt mag worden met honden die op de HR-lijst staan.

Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om honden die een risico vormen verplicht te laten Steriliseren/castreren. Ook deze regel wordt nog nader uitgewerkt.

Zoals reeds bekend wordt het paspoort verplicht en wellicht komt er een DNA databank. Het systeem van registratie en identificatie wordt over de hele linie verbeterd. Hierbij hoort ook een betere registratie van bijtincidenten.

Verder wil de minister de kennis en kunde van zowel eigenaar, fokker als toezichthouder vergroten. Uit de brief wordt niet duidelijk of er straks een verplichte cursus komt voor eigenaren van HR-honden .

Al met al kunnen we een uitgebreid pakket verwachten. Hoewel er door meerdere Kamerleden om gevraagd is, is de minister (nog) niet van plan het fokken dan wel houden van bepaalde rassen te verbieden. En laten we eerlijk zijn, dit is onze grootste angst. Het is nog even afwachten welke rassen er in eerste instantie op de HR-lijst komen. Hoogst waarschijnlijk zullen er strengere eisen komen voor het fokken en misschien wel houden van bepaalde rassen. Maar dat is gezien de tijd waarin we leven niet te voorkomen.

Onderstaand de link naar de brief van Minister Schouten.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/carola-schouten/documenten/kamerstukken/2018/11/09/kamerbrief-over-stand-van-zaken-hoogrisicohonden

Wij blijven dit onderwerp uiteraard op de voet volgen.

Andy Makkink

Voorzitter

Melanie Makkink

Reacties zijn gesloten.
Bullmastiff Vereniging Nederland