Doelstelling van de Bullmastiff Vereniging Nederland

 

De vereniging heeft als doel:

Instandhouding en verbetering van het ras, de Bullmastiff, de bevordering van het welzijn van de
tot dit ras behorende honden en de bevordering van het contact tussen liefhebbers en fokkers van
de Bullmastiff.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • Het voorlichten bij aankoop, import en dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij,
  het opfokken, het opvoeden en het houden van Bullmastiffs betreft;
 • Het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen;
 • Het organiseren van lezingen en cursussen;
 • Het houden van vergaderingen;
 • Het bevorderen van een register van raszuivere Bullmastiffs en het inschrijven zowel van nesten
  als van enkele honden in het Nederlandse hondenstamboek;
 • Het opstellen van plannen ter beperking dan wel bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras
  en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;
 • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van tot het ras van de Bullmastiff behorende honden
  betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen;
 • Het uitgeven van periodiek (digitaal) verschijnend orgaan;
 • Andere wettige middelen die het doel ondersteunen voor zover daarbij niet wordt gehandeld
  in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer;
 • Deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;