Voordelen voor pupkopers

Indien u via een fokker van onze vereniging een pup aanschaft, bent u er zeker van dat beide ouderdieren getest zijn op diverse aandoeningen, zoals:  

  • HD[1] en ED[2] uitslagen, eveneens terug te vinden op de website van de Raad van Beheer en VFR[3] artikel 2 en 4. HD en ED foto’s kunnen pas worden gemaakt zodra de reu/teef 18 maanden oud is. 
  • Bij iedere dekmelding moet een gezondheidsverklaring (dierenartsattest) worden afgegeven (deze attest mag niet ouder zijn dan 1 jaar), zowel van de teef als van de reu (VFR artikel 4.5), de buitenlandse dekreu moet voldoen aan de gezondheidseisen die in dat betreffende land gelden (VFR artikel 2.6). 
  • DNA van beide ouders moet worden bepaald.  
  • Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven. 
  • Beoordeling exterieur: de beide ouderdieren moeten, voordat ze voor de fokkerij worden ingezet, tegen de officiële rasstandaard worden beoordeeld inzake hun uiterlijk (VFR artikel 7.1.1 t/m 7.1.3.). 
  • De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups en een door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort (VFR artikel 10.1). 
  • De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. (VFR artikel 10.2).  
  • De fokker draagt er zorg voor dat de pups goed gesocialiseerd zijn (VFR artikel 10.3).  
  • Vraag de fokker naar de koopovereenkomst, zodat u al bij voorbaat de overeenkomst kunt bekijken alvorens u hiermee akkoord gaat.

  

Het VFR is op deze website te vinden onder reglementen. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze Secretaris (Fokadvies): secretariaat@bullmastiffverenigingnederland.nl

 

[1] HD: Heup Dysplasie

[2] ED: Elleboog Dysplaie

[3] VFR: Verenigingsfokreglement