Uw rasvereniging voor de bullmastiff in Nederland

NIEUWS

Gedrag en gezondheid enquête Bullmastiff Vereniging Nederland

 

Inleiding

Aan het fokken en houden van honden worden steeds hogere eisen gesteld. Niet alleen de politiek maar de gehele maatschappij legt de lat steeds hoger wat betreft gezondheid en gedrag. De vraag die wij als rasvereniging ons hardop afvragen, hoe gaat het nu met de Bullmastiff ? Zijn er bepaalde problemen waar we ons meer op moeten concentreren of zijn er juist zaken die we in het ras wat losser kunnen laten?

Met het opstellen van deze enquête, in samenwerking met de Raad van Beheer, hopen we meer inzicht te krijgen in de problemen die zich binnen het ras voordoen. De uitslagen van deze enquête worden uiteindelijk meegenomen in het beleidsplan van de Bullmastiff Vereniging Nederland.

 

De enquête

Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. De enquête is bedoeld voor eigenaren en fokkers van Bullmastiffs met een door de FCI erkende stamboom. Heeft u in het verleden een Bullmastiff gehad maar is deze inmiddels overleden, ook dan willen wij u vragen de enquête in te vullen.

U mag, als u meerdere Bullmastiffs had of heeft voor iedere hond een enquête invullen. Vul de enquête zo volledig mogelijk in, met name het stukje betreffende het gedrag, hier horen wij graag zoveel mogelijk gedragingen die u opvallen.

Op 1 mei 2021 sluit de enquête en worden de gegevens geanalyseerd. De resultaten worden medio juni gepubliceerd op de website van de Bullmastiff Vereniging Nederland.

 

Anonimiteit

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor analyse en onderzoek. Het uiteindelijke rapport wordt geanonimiseerd opgesteld. Rapportages en verslagen zijn nooit te herleiden naar individuele honden en/of hun eigenaren.

 

Bullmastiff Vereniging Nederland wil u alvast bedanken voor uw medewerking !

Dinsdag 23 februari 2021 houden wij een online lezing over de reden waarom vruchtbaarheid niet optimaal is. Gegeven door dierenarts Maarten Kappen.

 

Aanvang 20:00 uur tot ongeveer 21:00 uur met uitloop. Dit is een Zoom lezing. Mensen die zich via redactie@bullmastiffverenigingnederland.nl hebben

aangemeld, krijgen een paar dagen voor de lezing een link toe gemaild. Aan het einde van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Als oprichter van Cryrolab, de spermabank voor honden heeft dierenarts Maarten Kappen veel expertise opgebouwd in voortplanting bij honden.

Deze online lezing zal er dieper ingegaan worden over de vruchtbaarheid bij de hond.

 

De kosten voor leden van de Bullmastiff Vereniging Nederland zijn gratis.

De kosten voor niet leden zijn € 10,00.

 

Aanmelden via mailadres : redactie@bullmastiffverenigingnederland.nl

 

Leden hebben voorrang, vol is vol!

Geachte fokker,

 

 

Met  ingang van 1 januari 2021 veranderen de tarieven voor vermeldingen op de website. Hier waren eerder verschillende mogelijkheden.

 

• Naamsvermelding + link (€ 10,00)

• Logo (€ 10,00).

• Reu op de dekreu lijst (€ 25,00).

• Pup info (€ 20,00).

 

Deze tarieven zijn nu samengevoegd tot 1 bedrag van € 25,00 per jaar. U kunt voor dit bedrag het volgende verwachten :

 

• Naamsvermelding en link naar uw website

• Uw logo op de website

• Ongelimiteerd aantal dekreuen op de dekreu lijst

• Ongelimiteerd aantal nesten pup info

 

Daarnaast worden, indien gewenst, nesten en nieuwe dekreuen gedeeld op de facebookpagina van de Bullmastiff Vereniging Nederland. Wenst u geen gebruik te maken van deze dienst wordt enkel uw naam in de fokkerslijst vermeld.

 

Met vriendelijke groet,

Andy Makkink

Voorzitter

Op 9 november 2019 heeft minister Schouten een brief gestuurd naar der Staten-Generaal over de stand van zaken omtrent de hoog risico honden.

 • KAMERBRIEF OVER STAND VAN ZAKEN "HOOGRISICOHONDEN"

  Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een houdverbod op te leggen aan eigenaren van honden. Ophitsen van honden wordt een misdrijf en er komt een mogelijkheid een educatieve maatregel op te leggen aan eigenaren die uit onwetendheid het welzijn van de hond schaden. Kortom de straffen voor mishandeling, zowel fysiek als geestelijk worden hoger. Daarbij krijgen de Gemeente en justitie meer mogelijkheden om in te grijpen.

   

  De minister erkend de genetische achtergrond van de hond maar zegt tegelijk dat het ontwikkelen van een risico hond grotendeels afhankelijk is van de omgeving waarin de hond opgroeit.

   

  Uit de brief blijkt dan ook niet dat er plannen liggen voor een houdverbod voor bepaalde rassen.

   

  Er komt een lijst van hoog-risico honden. Deze lijst zal gebaseerd zijn op de genetische karakteristieken van een ras. Het ligt in de lijn van verwachting dat de nieuwe lijst grotendeels overeenkomt met de lijst die de RDA heeft gemaakt. Ik denk zelfs dat we rekening moeten houden met een uitbreiding van deze lijst.

   

  Er wordt een risicobeoordelingstest ontwikkeld. Hoewel er nog enige onduidelijkheid is over de uiteindelijk precieze uitvoering, zal het waarschijnlijk verplicht worden een soort gedragstest af te leggen voordat er gefokt mag worden met honden die op de HR-lijst staan.

   

  Er wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om honden die een risico vormen verplicht te laten Steriliseren/castreren. Ook deze regel wordt nog nader uitgewerkt.

   

  Zoals reeds bekend wordt het paspoort verplicht en wellicht komt er een DNA databank. Het systeem van registratie en identificatie wordt over de hele linie verbeterd. Hierbij hoort ook een betere registratie van bijtincidenten.

   

  Verder wil de minister de kennis en kunde van zowel eigenaar, fokker als toezichthouder vergroten. Uit de brief wordt niet duidelijk of er straks een verplichte cursus komt voor eigenaren van HR-honden .

   

  Al met al kunnen we een uitgebreid pakket verwachten. Hoewel er door meerdere Kamerleden om gevraagd is, is de minister (nog) niet van plan het fokken dan wel houden van bepaalde rassen te verbieden. En laten we eerlijk zijn, dit is onze grootste angst. Het is nog even afwachten welke rassen er in eerste instantie op de HR-lijst komen. Hoogst waarschijnlijk zullen er strengere eisen komen voor het fokken en misschien wel houden van bepaalde rassen. Maar dat is gezien de tijd waarin we leven niet te voorkomen.

Wij blijven dit onderwerp uiteraard op de voet volgen.

 

Andy Makkink

Voorzitter

Lees hier de kamerbrief  van Minister Schouten.

DEKBERICHTEN

GEEN MELDINGEN

NEST MELDINGEN

 

KENNEL

HEFRINGS PRIDE

 

GEBOORTEDATUM

 05 maart 2021

AANTAL - GESLACHT

2 reutjes - 3 teefjes

REU

 Everything Must Go is Davariskiu

TEEF

Hefrings-Pride Pure Black Energie

 

 

KENNEL

HEFRINGS PRIDE

 

GEBOORTEDATUM

 04 maart 2021

AANTAL - GESLACHT

6 reutjes - 3 teefjes

REU

 Lucky-Bull Gustav

TEEF

Hefrings-Pride Natural Beauty

 

KENNEL

BULLCROWD BULLMASTIFFS

 

GEBOORTEDATUM

 09 februari2021

AANTAL - GESLACHT

9 reutjes - 6 teefjes

REU

 Rambo of Bewitched Force

TEEF

Peach

 

 

KENNEL

OF BLACK HUNAR

 

GEBOORTEDATUM

 21 januari 2021

AANTAL - GESLACHT

3 reutjes - 4 teefjes

REU

 Chain of Hope Qmachete

TEEF

Mika

 

GEEN PUPS BESCHIKBAAR

Uw rasvereniging voor de bullmastiff in Nederland

LID WORDEN

Bullmastiff  Vereniging  Nederland

 

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

Copyright © {date} Bullmastiff Vereniging Nederland - All rights reserved. - Privacy Policy

Uw rasvereniging voor de bullmastiff in Nederland